Straak

Verbeeldingen

“Er is niets te zeggen en toch wordt er iets gezegd.”

Straak verlaat zijn vertrouwde kamer in Huize Rosengarten omdat het daar opeens minder veilig blijkt dan hij veronderstelde. Hij komt op een zandpad terecht, midden in een landschap dat, met zijn akkers en sloten, weliswaar getuigt van menselijke activiteit, maar waar hij nooit een ander zal tegenkomen dan zijn eigen spiegeling. Straak is een parabel over de condition humaine, een narratieve filosofie over thema’s als waarneming en denken, tijd en zijn.

(kort verhaal)

©2013 Harry van Doveren

Comments are closed.